Uprawnienia kierownika wycieczki w przedszkolu – czy trzeba ukończyć kurs?

Czy w przedszkolu niepublicznym kierownik wycieczki musi mieć kurs na kierowników wycieczek, jeśli są to: wyjazdy do teatru, do muzeum itp.

Odpowiedź:

Obowiązujące regulacje nie wymagają od kierownika wycieczki ukończonego kursu.

Uzasadnienie:

Aktem regulującym zasady prowadzenia wycieczek jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zgodnie z § 9 ust. 1 tego aktu dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych. To jest jednocześnie jedyny wymóg formalny, jaki musi spełnić kierownik wycieczki – musi być pracownikiem pedagogicznym.

Przywołane rozporządzenie nie ma oczywiście zastosowania w przedszkolu niepublicznym, bowiem dotyczy tylko jednostek publicznych, ale nie ma przeszkód, aby w niepublicznym przedszkolu zastosować podobne zasady. Wynika to z faktu, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach to dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Dyrektor niepublicznego przedszkola decyduje zatem o tym, w jaki sposób zapewni bezpieczeństwo w trakcie wycieczki. Może w tym celu powołać funkcję kierownika wycieczki, którą powinien spełniać nauczyciel.

Zapamiętaj!

Wyłącznie nauczyciel może wykonywać funkcję opiekuńczą przedszkola, zatem wyłącznie nauczyciele mogą brać odpowiedzialność za uczniów w czasie wycieczki.

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) – § 9,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) – § 2.

Michał Łyszczarz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, obecnie pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zajmuje się nadzorem nad samorządem terytorialnym
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

[Głosów:4    Średnia:3/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ